jonathan_simba: (Default)
[personal profile] jonathan_simba

Олександр і Поліна Фомінцеви.

Толковая статья на "Дзеркалі Тижня". Рекоммендую.

Четвертий форум соціального проекту "Воїну — гідну працю" громадської організації "Центр зайнятості вільних людей", який допомагає ветеранам АТО знайти себе в мирному житті та реалізуватися, пройшов 23 березня в Харкові.

Ветерани неохоче розповідають на публіці про те, що їм довелося пережити на війні. Деякі речі розповідати страшно, інші — боляче, часом — соромно. Але іноді вони все ж таки розповідають. Про те, що врізалось у пам'ять, залишивши в душі слід назавжди. Про своїх побратимів, які не повернулися додому. Розповідають, ретельно добираючи слова. Без емоцій. Історії, які раніше ми тільки в книжках читали та бачили у фільмах про Другу світову війну. Тепер вони — з нашого сьогодення. І сприймаються вже інакше.

Та все ж таки частіше ветерани говорять не про війну, а про те, що було з ними до та після неї. У кожного з них — своя дивовижна історія, яку, можливо, самі вони не вважають такою вже й успішною. Але ветерани знають: повернутися з війни нелегко. Буває простіше взяти автомат і піти на війну, ніж, прийшовши додому, поставити його на місце. Тому сподіваються, що їхній приклад допоможе тим побратимам, які в мирному житті себе поки що не знайшли. І готові надати підтримку. Адже за кадром форуму — чимало історій тих, хто не впорався, пішов в алкоголь, наркотики, агресію, кримінал, а то й спробував розстатися з життям.Микола Сапелкін


Олег Оберніхін


Олег Качкалда


Андрій Сарвіра


Олександр Фомінцев

Вглядитесь в их лица. Эти люди спасли Украину.

Теперь им предстоит ещё один подвиг - сделать её успешной. Ибо преуспевающая независимая Украина - это смерть фашистско-путинского режима.

Давайте же поможем им в этом благородном деле! Вместе у нас непременно всё получится.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.